วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วันที่1-2ธันวาคม2552

.......วันที่1ธันวาคม2552

วันนี้ทำงานที่ห้องวิทยุเริ่มงาน8.30.

ออกไปรวมพิธีการเปิดงานเปิดการอบรมสัมมนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง การบริหารจัดการสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วย CMSMS ร่วมกับเครือข่ายสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) อบรมระหว่างวันที่ 1-3 ธ.ค.2552 ณ สถาบัน กศน. ภาคกลา

ได้ถ่ายภาพเข้าช่วยงานอาจารย์และเป็นผู้ช่วยจนถึง16.00.เลิกงาน

.......วันที่2ธันวาคม2552

เริ่มการอบรม8.30.

บริหารจัดการสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วย CMSMS

การนำภาพขึ้นบนอินเตอร์ขั้นตอนการตัดต่อและขึ้นบนyoutube

เลิก16.00.

วันที่3ธันวาคม2552

......วันที่3ธันวาคม2552

รายงานตัวเวลา8.30น.วันนี้มีการประชุมก็ไปเข้าห้องสมุดไปกินข้าว12.00น.กับมาเข้าห้องสมุดเลิก16.00น.

วันที่4ธันวาคม2552

เดินทางไปดูการออกอากาศวิทายุชุมชนดูวิธีการออกอากาศช่องทางได้ให้ความรู้มากมายจากการทำงานของเข้าและประสบการ

1

1

2

2

3

3

4

4